Palvelut


Taitohankinta palvelee asiakkaitaan kaikissa julkisia hankintoja koskevissa tarpeissa. Keskeisesti tarpeet liittyvät julkisten hankintojen kilpailutukseen ja/tai yritysten tarjoustoimintaan. Taitohankinta palvelee sekä sopimusasiakkaita että satunnaisia avuntarvitsijoita. Sopimusasiakkaat ovat luonnollisesti yritystoiminnan keskiössä, mutta joustavana yrityksenä Taitohankinta palvelee aina myös neuvoja ja apuja tarvitsevia sekä Taitohankintaan yhteyttä ottavia asiakkaita.

Palveluja julkisyhteisöille

  • asiantuntijakokemus käytännönläheisenä toimintana

  • neuvontapalvelu

  • ympäristötavoitteiden huomiointi

  • sopimus- ja muutoksenhakumenettelyt

Palveluja yrityksille

  • tarjouspalvelu tarjouksen tekemiseksi tarjouspyyntöä vastaavaksi

  • tarjouspyyntöseuranta

  • muutoksenhakukäytännöt

Kaikki julkisiin hankintoihin liittyvät palvelut toteutetaan joustavasti ja nopeasti, asiakkaan tarpeita kuunnellen.